Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Środa Śląska
Średzka Woda może przejąć urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Publikujemy zasady odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Zarząd Spółki Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej uprzejmie informuje, że kwota środków przeznaczonych na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę w 2018 roku wynosi 210.000 zł. Finansowanie i realizacja odbywa się zgodnie z Zasadami odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

Inwestorzy, którzy wybudowali lub planują budowę sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z własnych środków i są zainteresowani odpłatnym przekazaniem tych urządzeń, mogą składać wnioski, o których mowa w punkcie 3, w biurze Spółki przy ul. Sikorskiego 43.

Zasady odpłatnego przejmowania nie dotyczą przyłączy, gdyż zgodnie z definicją ustawową nie są to urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

Wniosek i wzory umów znajdują się na stronie Spółki www.sredzkawoda.pl w zakładce Pliki do pobrania, pozycja nr 12, 13 i 14.

                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                                  Antoni Biszczak

 

Zasady odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)

 

1. Cel i zakres: realizacja budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Środa Śląska.

2. Inwestor: osoby prawne lub fizyczne, które wybudowały lub planują budowę sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych z własnych środków.

3. Warunki ubiegania się o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych:

- Złożenie wniosku o zawarcie umowy na przekazanie wybudowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej lub przekazanie urządzeń w budowie. Wniosek określa długość sieci oraz ilość przyłączy.

- Opracowanie dokumentacji projektowej przez Inwestora we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Warunki przyjęcia do eksploatacji i na stan majątkowy Spółki Średzka Woda budowanych sieci:

-  zawarcie umowy, o której mowa w pkt 3,

-  wywiązanie się Inwestora z zapisów umowy.

5. Warunki rozliczenia finansowego z uwzględnieniem wskaźników efektu ekologicznego i efektywności kosztowej.

1) Podstawą do rozliczeń finansowych jest kosztorys inwestorski w przypadku planowania budowy lub powykonawczy w przypadku istniejącej sieci.

2) Procentowa wartość odpłatności Spółki Średzka Woda uzależniona jest od długości sieci i liczby przyłączy do  istniejących budynków lub rozpoczętych budów. Za rozpoczętą budowę uznaje się co najmniej wybudowane fundamenty.

 

           Długość sieci

Liczba przyłączy

do 100 mb

pow. 100 mb
do 200 mb

pow. 200 mb
do 300 mb i powyżej

1

70%

60%

50%

2

80%

70%

60%

3

90%

80%

70%


 

6.      Środki przeznaczane na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę w ramach przedmiotowych umów zostaną określone w rocznym planie inwestycyjnym.

7.      Kwota środków przeznaczonych na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę zostanie podana do publicznej wiadomości do końca lutego każdego roku.

8.      Kolejność podpisanych umów zależeć będzie od kolejności składanych wniosków oraz wyczerpania przeznaczonych przez Spółkę środków finansowych.

9.      W przypadku przekroczenia kosztu budowy 1 mb sieci wynoszącego 400 zł. Spółka nie podpisze umowy na warunkach określonych w niniejszych zasadach. Jednocześnie może podpisać umowę z inwestorem na warunkach odrębnych ustalonych między stronami.

10.  Wzory umów:

1)      Umowa przekazania urządzeń wodociągowych/kanalizacyjnych w trakcie budowy,

2)      Umowa przekazania na podstawie art. 31 ustawy,

 stanowią załączniki do niniejszych zasad.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie średzkiej
Express Średzki


Średzka Woda Sp. z o.o.Dzisiaj
Środa 12 grudnia 2018
Imieniny
Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja

tel. 512 745 851
redakcja@otomedia.pl
Partnerzy serwisu
Gmina Udanin
Starostwo Średzkie
BOK MCC
Śniadanie Mistrzów
Kino
FORUM
o © 2007 - 2018 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
odwiedziny: 0