Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Środa Śląska
Jak legalnie zatrudnić pracownika z zagranicy?

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Szukasz pracowników z zagranicy, by uzupełnić kadry swojej firmy? Chcesz zatrudnić cudzoziemca? Sprawdź, czy musi on posiadać zezwolenie na pracę i jakich formalności trzeba dopełnić, aby pracownik spoza Polski mógł pracować legalnie dla Twojego przedsiębiorstwa.
Jak legalnie zatrudnić pracownika z zagranicy?

Jak zatrudnić obywatela UE, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii lub EOG?

Obywatele państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę, żeby zostać legalnie zatrudnionymi w naszym kraju. Niepotrzebne są też żadne inne pozwolenia czy formalności ponad te, które wiążą się ze standardowym zatrudnieniem pracownika. W przypadku obywateli Wielkiej Brytanii sytuację może zmienić Brexit. Do końca bieżącego roku obowiązuje jednak swoboda przepływu pracowników między Polską a wyspiarskim krajem.

Cudzoziemcy z wyżej wymienionych państw muszą zgłosić swój pobyt na terytorium Polski, jeżeli będzie on dłuższy niż 3 miesiące. Zrobią to we właściwym urzędzie wojewódzkim. Na jak długi czas można zatrudniać pracowników z UE, EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii? W tej kwestii nie obowiązują żadne ograniczenia.

Legalne zatrudnianie pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii lub Mołdawii

Pracowników z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Gruzji, Armenii albo Mołdawii można legalnie zatrudnić w Polsce bez obowiązku wnioskowania o zezwolenie na pracę. Wystarczy, że pracodawca złoży w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zatrudnianie osób z wyżej wymienionych krajów jest w Polsce ułatwione, a PUP nie przeprowadza z tej okazji tzw. testu rynku pracy.

Można złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi, jeżeli planuje się zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji albo Ukrainy, a okres zatrudnienia nie przekroczy 6 miesięcy (przy czym liczą się też wszystkie pojedyncze krótsze okresy, nie trzeba przepracować całego wspomnianego czasu w jednej firmie) w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Prace, które ma wykonywać cudzoziemiec, nie powinny dotyczyć prac sezonowych wymagających oddzielnego zezwolenia. Przekroczenie 6-miesięcznego okresu spowoduje uznanie pracy wykonywanej przez pracownika z zagranicy za nielegalną.

Źródło informacji: https://kancelaria-pertek.pl/nasze-uslugi/prawo-pracy/

Po złożeniu oświadczenia należy przekazać oryginał dokumentu cudzoziemcowi. Na jego podstawie pracownik z zagranicy uzyska w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju swojego stałego pobytu wizę pozwalającą na wykonywanie pracy w Polsce. Pracodawca musi zawiadomić PUP właściwy dla siedziby swojej firmy lub dla swojego miejsca stałego pobytu o podjęciu albo niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w ciągu 7 dni od rozpoczęcia lub rezygnacji z bycia zatrudnionym. Nowego pracownika trzeba zgłosić do ZUS, podpisać z nim umowę na piśmie, poinformować go o konieczności uzyskania PESEL lub NIP oraz wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy i kodeksu pracy.

W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących przedsiębiorstwa albo pracownika, np. zmiany stanowiska, trzeba złożyć nowe oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi. Jeżeli upłynie ważność wspomnianego dokumentu, a chce się kontynuować zatrudnianie osoby z innego kraju, należy uzyskać dla niej zezwolenie na pracę.

Czy można zatrudniać cudzoziemców spoza UE, EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii bez zezwolenia na pracę?

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub niepochodzący z Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii mogą legalnie pracować w Polsce, jeżeli pracodawca uzyska dla nich zezwolenie na pracę. Ponadto cudzoziemiec, który ma być zatrudniony w naszym kraju, musi posiadać zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę albo zezwolenie na pracę sezonową, a także tytuł pobytowy uprawniający do wykonywania pracy, np. wizę Schengen lub wizę krajową o kodzie „06”.

O zezwolenie na pracę występuje pracodawca, zgłaszając się do właściwego wojewody. Jeżeli natomiast cudzoziemiec przebywający już legalnie w Polsce chce uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, musi wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu. O zezwolenie na pracę sezonową dla pracownika ubiega się pracodawca. Musi odwiedzić odpowiedni PUP.

Pracodawca ma obowiązek sprawdzić, czy cudzoziemiec posiada ważny tytuł pobytowy, który pozwala mu na wykonywanie pracy w Polsce. Powinien też przechowywać kopię takiego dokumentu przez cały okres zatrudniania osoby spoza naszego kraju.

W przypadku obywateli spoza UE, EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii zezwolenie na pracę nie zawsze jest wymagane. Istnieje sporo wyjątków od tej reguły. W Polsce bez zezwolenia na pracę można zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Armenii, Gruzji lub Mołdawii. Ponadto wymóg ubiegania się o wydanie takiego dokumentu nie dotyczy obcokrajowców posiadających zezwolenie na pobyt stały w Polsce, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce, a także osób posiadających status uchodźcy (nadany w naszym kraju), zgodę na pobyt ze względów humanitarnych oraz na pobyt tolerowany. To tylko część wyjątków od zasady – aby poznać je wszystkie, warto odwiedzić stronę rządową.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się nad zatrudnieniem obcokrajowców, koniecznie sprawdź, na jakich zasadach możesz zrobić to legalnie. Odrębne regulacje dotyczą obywateli różnych wyżej wymienionych krajów, na przykład pracowników z Ukrainy obowiązują inne procedury niż kandydatów z Indii. Warto zatem pamiętać, jakich formalności należy dopełnić i jakich terminów przestrzegać w określonych przypadkach, by można było legalnie zatrudniać cudzoziemców i wzmacniać nimi swoje kadry.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie średzkiej
Express Średzki


MRo © 2007 - 2021 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
odwiedziny: 115070