Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Środa Śląska
Burmistrz proponuje, starosta z wójtami nie przyjmują zasad solidaryzmu

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
11 stycznia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Środzie Śl. Radni na wniosek burmistrza uchwalili pomoc finansową dla Powiatu w łącznej kwocie 1 mln 290 tys. zł celem wdrożenia partnerstwa Gminy Środa Śląska w przebudowie dróg powiatowych 2066D i 2020D z dotacją z Polskiego Ładu. Od kilkunastu dni toczą się rozmowy i trwa wymiana korespondencji dot. warunków i szczegółowych zapisów porozumienia w tej sprawie między Powiatem a Gminą. Z jednej strony racje i argumenty, z drugiej strony presja i bezkompromisowość… A jaka jest istota sprawy? O tym poniżej.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej 11 stycznia odbyła się  w związku z pismem Starosty Średzkiego Krzysztofa Szałankiewicza z 31 grudnia ub.r. jednostronnie wyznaczającym termin podpisania porozumień z wszystkimi gminami na dzień 5 stycznia. Stosownie do treści pisma Pana Starosty Gmina Środa Śląska zgłosiła do 3 stycznia istotne  zastrzeżenia co do treści porozumienia miedzy Powiatem a Gminą dot. zasad współfinansowania przebudowy ww. dróg powiatowych na odcinku drogi Jastrzębce-Chomiąża oraz bezpiecznej ścieżki rowerowej Cesarzowice-Michałów-Ujazd Górny.

 

10 stycznia, po bezpośrednim spotkaniu burmistrza i starosty w urzędzie starostwa, było bardzo blisko uzgodnienia i zawarcia porozumienia między Powiatem a Gminą. Przedstawiciele Powiatu wstępnie zaaprobowali włączenie do porozumienia zasad solidaryzmu miedzy gminami tj. równego udziału procentowego dotacji z Polskiego Ładu w wartościach po przetargowych dla każdego z zadań inwestycyjnych w pięciu gminach, a jednocześnie wskazali, aby Gmina Środa Śląska zaproponowała konkretny zapis porozumienia dot. kwestii tego solidaryzmu. Przedstawiciele Powiatu zgodzili się też na włączenie przedstawiciela Gminy Środa Śląska do Komisji Przetargowej na przebudowę dróg powiatowych, o co wnioskował burmistrz Adam Ruciński

 

Z kolei przedstawiciele Gminy obecni na spotkaniu 10 stycznia w gabinecie starosty zgodzili się na propozycję przedstawicieli Powiatu, aby budowę drogi transportu rolnego, stanowiącą połączenie odcinka ścieżki rowerowej kończącej się przed Michałowem od strony Cesarzowic oraz ścieżki rozpoczynającej się za Michałowem w kierunku Ujazdu Górnego (tzw. by-pass Michalowa), objąć odrębnym porozumieniem między Gminą a Powiatem, po 50% kosztów, zamiast skorygować o 130 tys. zł udział finansowy Gminy Środa Śląska w porozumieniu dot. ścieżki rowerowej z Cesarzowic do Michałowa i z Michalowa do Ujazdu Górnego. Starosta zastrzegł, że wymagana jest zgoda całego Zarządu Powiatu, w którego skład wchodzą starosta Szałankiewicz, wicestarosta Sebastian Burdzy oraz członkowie Zarządu: Grzegorz Pierzchalski, Józef Chabraszewski i Czeslaw Kaczmarek.

 

Niestety obradujący 19 stycznia Zarząd Powiatu oraz wójtowie czterech partnerskich gmin w żadnym wypadku nie zgodzili się na włączenie do porozumień zasady solidaryzmu między gminami tj. nie zgodzili się na równy udział procentowy w dotacji z Polskiego Ładu, w wartościach po przetargowych poszczególnych 5 zadań drogowych (o tak rozumianej zasadzie solidaryzmu przedstawiciele gmin i powiatu rozmawiali już po raz pierwszy 13 grudnia na spotkaniu w starostwie – przyp. autora).  Zarząd Powiatu oraz wójtowie partnerskich gmin nie zgodzili się też na, uzgodnione 10 stycznia, włączenie przedstawiciela Gminy Środa Śląska do Komisji Przetargowej.

 

W związku z brakiem zgody Zarządu Powiatu i wójtów czterech gmin wszystkie uzgodnienia i deklaracje, podjęte na bezpośrednim, 2-godzinnym spotkaniu burmistrza i starosty w dniu 10 stycznia, w ciągu kilku godzin stały się zupełnie nieaktualne i nieobowiązujące.

De facto strona powiatowa się z nich wycofała… Sama czy pod presją niektórych wójtów czy też za obopólną aprobatą, to już zapewne wiedzą tylko sami zainteresowani…

W efekcie 19 stycznia w godzinach popołudniowych starosta wezwał jednostronnie burmistrza do podpisania partnerskiego porozumienia na warunkach Powiatu, bez zaproponowanych przez Gminę Środa Śląska zasad solidaryzmu między gminami i bez uzgodnionego 10 stycznia włączenia przedstawiciela Gminy Środa Śląska do Komisji Przetargowej.

 

W odpowiedzi burmistrz 20 stycznia zaproponował Zarządowi Powiatu podpisanie dwóch porozumień między Powiatem a Gmina dot. współfinansowania przebudowy drogi powiatowej na odcinku Jastrzębce-Chomiąża oraz współfinansowania bezpiecznej ścieżki rowerowej Cesarzowice-Michałów-Ujazd Górny z łączną dotacją dla Powiatu z budżetu Gminy w kwocie 1 mln 290 tys. zł - na zasadach wynikających ze wspólnego spotkania z 10 stycznia.

Porozumienia te zostały podpisane przez burmistrza Adama Rucińskiego i przekazane do starostwa, z prośbą o podpisy starosty i wicestarosty. Burmistrz zawnioskował też o niezwłoczne rozpoczęcie przez Powiat procedury przetargu dla wszystkich 5 odcinków dróg powiatowych, bo w ocenie Gminy Środa Śląska jest to możliwe i celowe.

 

O dalszym biegu sprawy i rozstrzygnięciu kwestii tej bardzo skomplikowanej inwestycji powiatowej z udziałem 5 gmin poinformujemy w następnym numerze gazety.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie średzkiej
Express Średzki


RTRo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
odwiedziny: 119343
Dzisiaj
Czwartek 30 czerwca 2022
Imieniny
Arnolda, Emiliany, Lucyny

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Nieruchomości Środa Śląska