wywołanie zgodne z linkiem canonical
Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


Po pomoc do Gminnej Komisji w CNGO

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Każda osoba uzależniona od alkoholu, która potrzebuje pomocy w walce z nałogiem, bądź osoba współuzależniona może zgłosić się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Środzie Śląskiej. Tam otrzyma wsparcie oraz narzędzia potrzebne w walce z chorobą.
Po pomoc do Gminnej Komisji w CNGO

Zadania GKRPA wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Oprócz inicjowania, współpracy przy opracowaniu i opiniowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także współpracy ze stowarzyszeniami na terenie gminy, których zadania wiążą się z realizacją Programu oraz wydawania opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej, członkowie komisji  podejmują czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, jak również prowadzą rozmowy z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, których celem jest podjęcie przez nich leczenia.

- Podejmujemy kilka rozmów z osobami uzależnionymi, których celem jest przede wszystkim nakłonienie takiej osoby do poddania się leczeniu w poradni uzależnień, do czego mocno przekonujemy – wyjaśnia Jolanta Stanek, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Środzie Śląskiej. – Zdarzają się różne przypadki, są osoby, które korzystają z pomocy poradni i udaje im się wytrwać w trzeźwości, inne potrzebują więcej czasu.

Członkowie GKRPA po przyjęciu wniosku o leczenie odwykowe złożonego przez osoby prywatne lub instytucje, zapraszają osobę, której wniosek dotyczy na rozmowę wyjaśniająco-motywującą do zgłoszenia na leczenie odwykowe. Kolejnym krokiem może być skierowanie tej osoby na badanie przez biegłego lekarza w celu wydania opinii i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Ostatnim krokiem z kolei, w przypadku braku współpracy z osobą uzależnioną, jest skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu. - Te rozmowy z osobami uzależnionymi, bądź współuzależnionymi są trudne i wymagają wiele wyczucia i empatii. Zawsze jednak staramy się wskazać wszelkie dostępne formy pomocy i przekonać osobę uzależnioną do podjęcia leczenia, a to pierwszy bardzo ważny krok – wyjaśnia Jolanta Stanek.

Siedziba Gminnej Komisji jest Centrum NGO przy Al. Konstytucji 3-go Maja 11 w Środzie Śl. Posiedzenia plenarne komisji odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 15:30, a zespół ds. orzecznictwa spotyka się w drugi i trzeci czwartek miesiąca. Dokładne daty posiedzeń Komisji dostępne są na BIP Gminy: https://bip.srodaslaska.pl/index.php?id=10000008.

– Zapraszamy wszystkie osoby borykające się z problemem alkoholowym, które zdecydują się skorzystać z naszej pomocy, do przyjścia na nasze spotkanie – zachęca Jolanta Stanek.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie średzkiej
Express Średzki


UMo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
odwiedziny: 121836