wywołanie zgodne z linkiem canonical
Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Środa Śląska
Wygasła kadencja dotychczasowego Prezesa Średzkiej Komunikacji Publicznej

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
28 lutego br. wygasła kadencja dotychczasowego Prezesa ŚKP Pana Jaromira Stawireja. Pełnił on funkcję Prezesa Zarządu przez ponad 5 lat, tj. od 2 listopada 2017. Przez ponad 3,5 roku był też jednocześnie osobą zarządzająca transportem w ŚKP.

Fakt wygaśnięcia kadencji dotychczasowego Prezesa ŚKP był ściśle związany z zakończeniem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, gdzie rozpatrywano m.in. kwestie sprawozdań z działalności i sytuacji finansowej Spółki oraz głosowano ws. absolutorium dla członków organów Spółki za ostatni rok obrotowy kadencji.

Mimo nieuzyskania absolutorium przez Prezesa Jaromira Stawireja i tym samym braku pełnego zaufania od organów Spółki  – zarówno na poziomie wniosku Rady Nadzorczej, jak i głosowania Zgromadzenia Wspólników (wszystkie głosy wstrzymujące się), Rada Nadzorcza 28 lutego zaproponowała Panu Jaromirowi Stawirejowi powołanie na funkcje Prezesa na okres 2 kolejnych miesięcy, z jednoczesnym podniesieniem jego wynagrodzenia stałego o ponad 11%.

1 marca Pan Jaromir Stawirej oświadczył, iż nie przyjmuje w/w propozycji Rady Nadzorczej, a jednocześnie zaproponował powołanie go na Prezesa na okres 6 miesięcy z jednoczesną podwyżką wynagrodzenia stałego o prawie 53%. Na takie warunki ze strony dotychczasowego Prezesa Stawireja nie zgodziła się Rada Nadzorcza, jak i Zgromadzenie Wspólników. Tym samym misja Pana Jaromira Stawiereja w Spółce ŚKP dobiegła końca.

Dotychczasowy Prezes Spółki Pan Jaromir Stawirej, wskazany na tę funkcję w 2017 roku przez Zgromadzenie Wspólników tj. Burmistrza, wniósł niewątpliwie znaczący wkład w uruchomienie i rozwój oraz wyniki Średzkiej Komunikacji Publicznej, która była inicjatywą programową liderów Stowarzyszenia RAZEM dla Ziemi Średzkiej, jeszcze z wyborów samorządowych 2014.

Mimo postępującej erozji zaufania ze strony organów nadzorczych i właścicielskich Spółki, za cały wkład Pana Prezesa Jaromira Stawireja w rozwój, wyniki i za dotychczasowe zaangażowanie bardzo dziękujemy oraz życzymy powodzenia na dalszych etapach aktywności zawodowej. Od 1 marca Spółką ŚKP zarządza Prokurent, powołany przez dotychczasowego Prezesa na początku grudnia ub.r.

W ciągu kilku dni zbierze się Rada Nadzorcza celem powołania nowego Prezesa na najbliższe miesiące i przygotowania procesu zakupu nowych autobusów elektrycznych na przełomie lat 2024/2025, co wynika m.in. z potrzeby częściowej wymiany taboru i zamierzeń uruchomienia nowych połączeń, skorelowanych z planowanym rozwojem podstrefy LSSE w obrębach Święte, Komorniki i Juszczyn.

Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie Wspólników

Spółki Średzka Komunikacja Publiczna sp.  z  o. o.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie średzkiej
Express Średzki


UMo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
odwiedziny: 122022