Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Środa Śląska
Zasady odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Zarząd Spółki Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej uprzejmie informuje, że kwota środków przeznaczonych na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę w 2021 roku wynosi 150.000 zł.

Finansowanie i realizacja odbywa się zgodnie z Zasadami odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

Inwestorzy, którzy wybudowali lub planują budowę sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z własnych środków i są zainteresowani odpłatnym przekazaniem tych urządzeń, mogą składać wnioski, o których mowa w punkcie 3, w biurze Spółki przy ul. Sikorskiego 43.

Zasady odpłatnego przejmowania nie dotyczą przyłączy, gdyż zgodnie z definicją ustawową nie są to urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

Wniosek i wzory umów znajdują się na stronie Spółki www.sredzkawoda.pl w zakładce Pliki do pobrania, pozycja nr 12, 13 i 14.

 

 Prezes Zarządu

 Antoni Biszczak

 

 

Zasady odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)

 

1.      Cel i zakres: realizacja budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Środa Śląska.

2.      Przekazujący: osoby prawne lub fizyczne, które wybudowały lub planują budowę sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych z własnych środków.

3.      Warunki ubiegania się o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych:

-        Złożenie wniosku o zawarcie umowy na przekazanie wybudowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej lub przekazanie urządzeń w budowie. Wniosek określa długość sieci.

-        Opracowanie dokumentacji projektowej (4 egzemplarze) + prawomocne  (ważne) pozwolenie na budowę sieci wod-kan oraz zgodę na zmianę pozwolenia na budowę na rzecz SPÓŁKI. Zgoda będzie wyrażona w odrębnym wniosku i oświadczeniu podpisanym przez PRZEKAZUJĄCEGO 

4.      Warunki przyjęcia do eksploatacji i na stan majątkowy Spółki Średzka Woda budowanych sieci:

-        zawarcie umowy, o której mowa w pkt 3,

-        wywiązanie się Przekazującego z zapisów umowy.

5.      Warunki rozliczenia finansowego:

1)      Podstawą do rozliczeń finansowych jest kosztorys inwestorski w przypadku planowania budowy lub powykonawczy w przypadku istniejącej sieci.

2)      Procentowa wartość odpłatności Spółki Średzka Woda wynosi 50%. Za rozpoczętą budowę uznaje się co najmniej wybudowane fundamenty.

6.      Środki przeznaczane na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę w ramach przedmiotowych umów zostaną określone w rocznym planie inwestycyjnym.

7.      Kwota środków przeznaczonych na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę zostanie podana do publicznej wiadomości do końca lutego każdego roku.

8.      Kolejność podpisanych umów zależeć będzie od kolejności składanych wniosków oraz wyczerpania przeznaczonych przez Spółkę środków finansowych.

9.      W przypadku przekroczenia kosztu budowy 1 mb sieci wynoszącego 400 zł. Spółka nie podpisze umowy na warunkach określonych w niniejszych zasadach. Jednocześnie może podpisać umowę z Przekazującym na warunkach odrębnych ustalonych między stronami.

10.  Wzory umów i załączników:

1)      Umowa przekazania urządzeń wodociągowych/kanalizacyjnych w trakcie budowy

2)      Umowa przekazania na podstawie art. 31 ustawy, stanowią załączniki do niniejszych zasad

3)      Wniosek o  przeniesienie  pozwolenia na budowę

4)      Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana

5)      Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora

Więcej informacji znajdziesz w gazecie średzkiej
Express Średzki


Zarząd Spółki Średzka Wodao © 2007 - 2021 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
odwiedziny: 116438

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
 
Dzisiaj
Wtorek 11 maja 2021
Imieniny
Igi, Mamerta, Miry

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl
Ogłoszenia nieruchomości

reklama
Nieruchomości Środa Śląska