Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Udanin
Gmina sprzedaje autobus

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2010 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Udaninie 26 – Sala Narad

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu wadium w wysokości 190,00zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt zł) najpóźniej na 1 godzinę przed otwarciem przetargu w kasie urzędu, lub na konto BS Środa Śl. Oddz. Udanin 03 9589 0003 0390 0619 2000 0030 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Udanin do dn. 27-10-2010r .

Uczestnicy przetargu obowiązani są do postąpienia nie niższego niż 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt zł).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę autobusu jest zobowiązany dokonać wpłaty ustalonej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium ( wadium zalicza się na poczet części ceny sprzedaży) - na konto BS Środa Śl. Oddz. Udanin 97 9589 0003 0390 0619 2000 0070 nie później niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy Udanin.

Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie dokona wpłaty wymaganej kwoty w określonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator zastrzega prawo własności autobusu do chwili uiszczenia całej ceny sprzedaży. Wydanie autobusu nastąpi po uiszczeniu całej ceny sprzedaży.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Udaninie Pok. Nr 10 lub pod nr tel. 76 7442890.

Ze stanem technicznym autobusu można zapoznać się po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu oględzin tel. 76 7442890.

W Urzędzie Gminy w Udaninie 26 /pok. Nr 10/ można zapoznać się z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie średzkiej
Express Średzki


Lukasz_Skrzypieco © 2007 - 2021 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
odwiedziny: 53351

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl