Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Środa Śląska
Starostwo kontratakuje

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Pisaliśmy już o bezprawnym remoncie przez gminę rowu Młynówka. Mieczysław Kudryński, zastępca burmistrza, decyzję burmistrza popiera. Tymczasem postanowiliśmy zapytać o zdanie rzecznika starostwa - Adama Rucińskiego.

Przypomnijmy. Urząd gminy buduje w pobliżu Młynówki kanalizację. Bez wyremontowanego rowu, działała by źle. Dlatego też burmistrz Bogusław Krasucki postanowił wyremontować rów, mimo że nie jest on własnością gminy. Koszt: 36.696 złotych. Jak nam powiedział jeden z urzędników, jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Po prostu nie wolno inwestować gminnych pieniędzy w własność innej instytucji bez stosownej podstawy prawnej.

Tymczasem starostwo, zanim remont się rozpoczął, wysłało do Krasuckiego porozumienie, w którym zadeklarowano odstąpienie rowu gminie i dopłatę do jego remontu w wysokości 10 tysiecy złotych. Burmistrz nie podpisał jednak tego porozumienia. Nie widział natomiast przeszkód w remoncie rowu parę tygodni później. Zastępca burmistrza, Mieczysław Kudryński ripostował, że nikt nie ma pretensji, kiedy gmina finansuje inne podmioty należące do powiatu - czyli drogi, muzeum i szpital. Zapytaliśmy rzecznika prasowego starostwa Adama Rucińskiego, czy gmina faktycznie finansuje zadania powiatu i na jakich zasadach to robi oraz jak to się ma do remontu rowu Młynówka.

Czy gmina dotuje średzkie muzeum regionalne?

Podstawą prawną przekazywania przez Gminę Środa Śląska dotacji dla Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej jest porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury. Zgodnie z tym dokumentem Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej stało się wspólną instytucją kultury Powiatu Średzkiego i Gminy Środa Śląska. Wielkość dotacji określana jest corocznie uchwałą budżetową - na podstawie odrębnej umowy w sprawie szczegółowego określenia zasad współfinansowania muzeum. Niestety od przyszłego roku gminnych dotacji dla muzeum już najprawdopodobniej nie będzie, gdyż burmistrz z dniem 1 czerwca br. jednostronnie wypowiedział podpisane w 2002 roku porozumienie, tym samym pełne koszty utrzymania Muzeum - w kwocie prawie 600 tys. - obciążą wyłącznie Powiat.

Jak wygląda sytuacja z finansowaniem przez ratusz szpitala?

Wsparcie finansowe Gminy Środa Śląska dla Szpitala Powiatowego w Środzie Śląskiej było realizowane w trzech formach: umorzenia należności szpitala, pomocy finansowej dla powiatu z przeznaczeniem na remonty i zakupy inwestycyjne w szpitalu oraz darowizny dla szpitala. W szczególności:

- umorzenie zaległych zobowiązań ciążących na szpitalu z tytułu podatku od nieruchomości - jest to decyzja burmistrza Środy Ślaskiej, przy czym tego rodzaju umorzenia są również bardzo powszechne w innych powiatach i nie jest to nic nadzwyczajnego,

- umorzenie zaległych opłat za dostawę wody i odbiór ścieków realizowanych przez spółkę gminną Średzka Woda, czy też odbiór odpadów przez spółkę Kombłysk (przed jej prywatyzacją w 2004 roku) – jest to decyzja odpowiednich organów tych spółek.

- pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na remonty i zakupy inwestycyjne w szpitalu odbywa się na podstawie ustawy o finansach publicznych. Pomoc ta uchwalana jest przez radę miejską i na tej podstawie podpisywane są stosowne porozumienia między burmistrzem a zarzadem powiatu określajace wielkość dotacji dla powiatu i jej przeznaczenie.

- darowizny dla szpitala dotyczą zakupionego przez gminę sprzetu medycznego, który jest przekazywany nieodpłatnie na rzecz szpitala na podstawie umowy darowizny podpisywanej przez burmistrza i osobę reprezentującą szpital.

Gmina utrzymuje drogi, które należą do powiatu...

Remonty dróg powiatowych w obrębie Środy Śląskiej są realizowane i finansowane przez Gminę Środa Śląska na podstawie corocznych porozumień w sprawie powierzenia zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta. Takie porozumienia zawierane są od 2000 roku i na ich podstawie gmina pełni funkcję zarządcy tych dróg i otrzymuje na ich utrzymanie środki finansowe z budżetu powiatu. Zgodnie z ostatnim porozumieniem w gestii gminy jako zarządcy leży również prowadzenie zadań inwestycyjnych na tych drogach – po uprzednim wyrażeniu zgody przez powiat na realizacje takich zadań. Koszty utrzymania i remontów dróg przekraczające wysokość środków przekazywanych przez powiat, a także koszty inwestycji, zgodnie z porozumieniem ponosi gmina.

Jak w takim razie było z rowem Młynówka?

Odnośnie remontu rowu melioracyjnego Młynówka, będącego własnością Skarbu Państwa, Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej przygotowało specjalne porozumienie w sprawie współfinansowania prac remontowych. Zgodnie tym porozumieniem starosta średzki zobowiązał się do przekazania 10.000 zł jako udziału finansowego Skarbu Państwa w kosztach tego zadania. Należy dodać, że kwota ta stanowi całość środków uzyskanych od wojewody na remonty rowów w naszym powiecie w roku 2007. Jednocześnie w porozumieniu starosta zadeklarował podjęcie niezwłocznych działań celem nieodpłatnego przekazania rowu Młynówka na własność Gminy Środa Śląska.

Porozumienie to zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zostało podpisane przez starostę Sebastiana Burdzy i przekazane do podpisu przez burmistrza Bogusława Krasuckiego w dniu 29 czerwca. Jednak do czasu zakończenia prac remontowych zleconych przez Gminę Środa Śląska burmistrz Krasucki nie podpisał porozumienia i sfinansował z budżetu gminy zadanie na nieruchomości Skarbu Państwa, do której gmina nie miała tytułu prawnego.

Dziękuje za rozmowę

Zobacz również - Gminne pieniądze utopione w rowie?

Więcej informacji znajdziesz w gazecie średzkiej
Express Średzki


Marcin Torzo © 2007 - 2021 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
odwiedziny: 5910

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl