Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Środa Śląska
Strategia i inwestycje gminne na najbliższe 8 lat

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 30 czerwca radni (stosunkiem głosów 9 za i 5 wstrzymujących się) przyjęli strategiczną (dosłownie i w przenośni) na najbliższe osiem lat uchwałę zatwierdzającą aktualizację Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2022 i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy na lata 2015-2022.
Strategia i inwestycje gminne na najbliższe 8 lat

Osiem priorytetów

Gmina Środa Śląska, jako samorząd odpowiedzialny za gospodarowanie środkami publicznymi w swoich decyzjach opiera się przede wszystkim na planowaniu. Strategia Rozwoju Gminy wskazuje kierunki, w jakich powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie zrównoważony, stały rozwój, jednocześnie dbając konsekwentnie o polepszanie warunków życia mieszkańców i wyższy poziom rozwoju.

Burmistrz Adam Ruciński uznał, iż przed rozpoczęciem realizacji programu wyborczego i występowaniem o środki unijne konieczna jest bardzo znacząca aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2022 (WPI). Specjalnie powołany w tym celu Zespół ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy wraz z WPI na lata 2015-2022 określił osiem priorytetów rozwojowych gminy: (1) zwiększenie potencjału ludnościowego Gminy Środa Śląska, (2) rozwój przedsiębiorczości, (3) zrównoważona komunikacja drogowa i transport, (4) ochrona środowiska, (5) bezpieczeństwo, (6) nowoczesna edukacja, (7) wdrożenie polityki senioralnej oraz (8) budowa społeczeństwa obywatelskiego. Powyższe priorytety rozwojowe wypracowano na podstawie analizy i diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie.

Cele i działania

Wśród licznych celów pośrednich ustalonych dla poszczególnych priorytetów znalazły się m.in. takie jak: poprawa jakości i dostępności do infrastruktury społecznej, rozwój budownictwa wielomieszkaniowego, poprawa jakości i dostępności do infrastruktury społecznej, rozwój budownictwa wielomieszkaniowego, poprawa stanu przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację przestrzeni miejskiej i substancji mieszkaniowej, stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju mikro i małej przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, zwiększenie skali wykorzystania podstref Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, budowa gminnego systemu komunikacji autobusowej, wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej, w tym w szczególności poprawa jakości powietrza, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego Gminy, poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, poprawa dostępności i budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej, budowa infrastruktury niezbędnej do świadczenia pomocy społecznej i zdrowotnej osobom w wieku senioralnym, czy promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.

107 zadań – ponad 341 mln zł

Nieodzownym elementem każdej Strategii Rozwoju Gminy jest Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) zawierający kluczowe i strategiczne inwestycje planowane do wykonania w celu realizacji założeń i priorytetów wskazanych w Strategii. Realizując tę praktykę Gmina Środa Śląska podczas aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2022 również WPI opracowała. Dokument podzielony został na 12 obszarów tematycznych. Obszary te zawierają inwestycje kluczowe dla mieszkańców i władz gminy, których realizacja w szczególny sposób wpłynie na zmianę naszego standardu życia. To w sumie 107 zadań inwestycyjnych na kwotę ponad 341 mln zł w ciągu 8 lat tj. do końca 2022 r. Średnio na rok inwestycje gminne w kolejnych 8 latach mogą sięgnąć ponad 40 mln zł rocznie, podczas gdy w latach 2010-2014 sięgały przeciętnie ok. 16-17 mln zł rocznie.

Lista wybranych, kluczowych inwestycji Gminy Środa Śląska – wg Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2022

nazwa inwestycji

Szacunkowa wartość

Planowane lata realizacji

budowa gimnazjum na Winnej Górze w Środzie Śląskiej

29 mln zł

2015-2019

rewitalizacja budynków wielorodzinnych w Środzie Śląskiej

28 mln zł

2016-2022

utworzenie systemu autobusowej komunikacji gminnej

10 mln zł

2017-2018

budowa dróg na osiedlu na Winnej Górze w Środzie Śląskiej

10 mln zł

2018-2022

rewitalizacja zabytkowych murów i średniowiecznych elementów obronnych miasta Środa Śląska

9 mln zł

2017-2022

Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Środzie Śląskiej (parki, rynek, skwery, place, podwórka)

7 mln zł

2016-2022

Utworzenie osiedla socjalnego przy ul. Wiejskiej w Środzie Śląskiej

6,5 mln zł

2016-2018

Monitoring na terenie miasta i gminy Środa Ślaska

1 mln zł

2016-2018

rozbudowa sieci ścieżek rowerowych

5,7 mln zł

2017-2022

budowa przedszkola w Rakoszycach

4 mln zł

2016-2017

utworzenie Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości

3,5 mln zł

2017-2018

rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

3,5 mln zł

2015-2022

budowa dróg osiedla Północnego i Osiedla Ogrodnickiego w Środzie Śląskiej

3 mln zł

2016-2022

budowa północnej obwodnicy Środy Śląskiej (podstrefa LSSE – ul.. Kolejowa / Środa Śląska)

8,5 mln zł

2019-2020

Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej od Rakoszyc do Cesarzowic wraz z chodnikami i budowa ścieżki rowerowej Rakoszyce-Kulin (w partnerstwie z Powiatem Średzkim

 

3,55 mln zł

 

2017-2018

Poprawa bezpieczeństwa na kluczowych odcinkach dróg na terenie miasta i gminy Środa Śląska

1,5 mln zł

2016-2022

budowa świetlicy wiejskiej w Rakoszycach

0,9 mln zł

2018

budowa świetlicy wiejskiej w Cesarzowicach z filią Biblioteki Publicznej

0,9 mln zł

2020

budowa żłobka na ul. Wrocławskiej Środzie Śląskiej

4,8 mln zł

2015-2016

utworzenie nowoczesnego targowiska miejskiego

1 mln zł

2016-2017

Dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji OZE (program PROSUMENT)

1,25 mln zł

2016-2022

wdrożenie budżetu obywatelskiego

0,2 mln zł

2016

utworzenie dziennego domu seniora w budynku przy ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej

2 mln zł

2019-2020


- Cieszę się, że większość Rady Miejskiej przyjęła na czerwcowej sesji Strategię i Wieloletni Plan Inwestycyjny. Ta strategia i ten plan są bardzo ambitne i rozwojowe, ale realne. Mimo, że malkontenci w niego nie wierzą, co było słychać na ostatniej sesji. Po kilku miesiącach ciężkiej pracy samorządowej w nowej kadencji zbudowaliśmy solidne podstawy by w najbliższej ośmiolatce zrealizować wiele dobrego dla naszych mieszkańców. Wiemy teraz, co i kiedy mamy realizować i ile nas to będzie kosztować. Będziemy to systematycznie i konsekwentnie realizować. Potrzebujemy do tego czasu i dużego zaangażowania urzędników magistratu oraz wsparcia mieszkańców – podsumowuje burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński.

Największa część środków przeznaczonych na realizację tych zadań będzie pochodzić spoza budżetu Gminy i dlatego realizacja dużej części zadań inwestycyjnych uzależniona będzie od otrzymania środków zewnętrznych, w szczególności wsparcia środkami unijnymi z RPO WD i PROW. - Przez najbliższe 4-5 kwartałów będziemy bardzo intensywnie przygotowywać i składać wnioski o dofinansowanie zewnętrzne na te inwestycje. Cały czas zlecamy projekty techniczne tych inwestycji i tak będzie przez najbliższe 6-9 miesięcy. Jesteśmy w końcowej fazie tworzenia koncepcji architektoniczno-urbanistycznej i programu funkcjonalno-użytkowego nowego gimnazjum na Winnej Górze w Środzie Śląskiej. To jest jedna z kluczowych inwestycji naszego programu. To ma być nowoczesny obiekt oświatowy w technologii budynku pasywnego, bardzo energooszczednego – podkreśla burmistrz Adam Ruciński. (UM)

Więcej informacji znajdziesz w gazecie średzkiej
Express Średzki


redo © 2007 - 2021 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
odwiedziny: 89615

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl