Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Środa Śląska
Nowa GKRPA na kadencję 2016-2018

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
12 stycznia w znacznie zmienionym składzie swoje prace rozpoczęła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana zarządzeniem Burmistrza na kadencję 2016-2018.
Nowa GKRPA na kadencję 2016-2018

Zgodnie z przepisami Komisję powołuje się do realizacji działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz do podejmowania czynności określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Swoje prace prowadzi głównie w zespołach roboczych tzn. w zespole ds. kontroli i w zespole ds. orzecznictwa.

Zakres zadań KGRPA

Zakres działań komisji jest szeroki, od postępowań w sprawach osób mających problem alkoholowy, po kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Praca członków Komisji to zarówno posiedzenia plenarne komisji w pełnym składzie, spotkania zespołów roboczych, jak również wyjazdy w teren i bezpośredni kontakt z sytuacjami czy zdarzeniami problemowymi. Wszystko w trybie i częstotliwości określonej w zarządzeniu Burmistrza tj. co najmniej dwa spotkania plenarne w ciągu miesiąca oraz dwa spotkania robocze zespołów, ale też – w razie konieczności, w trybie spotkań lub wyjazdów w trybie nadzwyczajnym.

Członków Komisji na kadencję 2016-2018 powołał Burmistrz Środy Śląskiej spośród kandydatów wskazanych lub rekomendowanych przez organy Gminy oraz instytucje działające i realizujące zadania w obszarze profilaktyki alkoholowej, pomocy i prewencji.

Nowy skład Komisji

W wyniku naboru w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych weszli:

• Wioletta Borkowska – pierwszy przedstawiciel Burmistrza Środy Śląskiej,

• Grażyna Anna Ostrówka - przedstawiciel Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej,

• Elżbieta Wójcik - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej

• Bronisław Wasylkowski - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej,

• Gustaw Dobosz - przedstawiciel Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej,

• Bartosz Kosmala - przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej,

• Iwona Szachniewicz - przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej,

• Julian Honc - przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Środa Śląska.

Kompetencje i doświadczenie

- Weryfikując kandydatury osób zgłoszonych do składu Komisji przez instytucje realizujące zadania w obszarze profilaktyki, pomocy i prewencji wraz z kierownikiem Wydziału Organizacyjnego panem Marcinem Nowakowskim braliśmy pod uwagę nie tylko wykształcenie, doświadczenie zawodowe i znajomość lokalnego środowiska przez kandydatów zgłoszonych do Komisji, ale też ich przeszkolenie, kompetencje i praktyczne umiejętności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wyjaśnia burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński. - Jestem przekonany, że właśnie taki skład komisji przyczyni się do podniesienia standardów i jakości jej pracy, a to w efekcie pozytywnie wpłynie na poziom udzielanych porad i profesjonalizm podejmowanych działań profilaktycznych – podkreśla Burmistrz Ruciński

Spośród kandydatów wybranych do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołano dwie osoby funkcyjne – przewodniczącego GKRPA i sekretarza Komisji. Nową przewodniczącą Komisji została Wioletta Borkowska ze Szczepanowa, zaś sekretarzem Elżbieta Wójcik ze Środy Śląskiej.

Lider grupy

- Pedagogika na studiach licencjackich i resocjalizacja na studiach magisterskich, a następnie m.in. funkcja kuratora sądowego w wydziale rodzinnym Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej oraz praca jako lider grupy w Dolnośląskim Towarzystwie Zapobiegania Patologiom Społecznym KUŹNIA – tak swoje kwalifikacje i doświadczenie opisuje nowo powołana przewodnicząca GKRPA Wioletta Borkowska. - Uważam, że są to solidne podstawy dające możliwość kierowania pracami Komisji i realizacji przez nową Komisję pokładanych w nas oczekiwań. Na początku kadencji chcę podziękować za okazane mi zaufanie i zapewnić, że dołożę wszelkich starań aby go nie zawieść – dodaje przewodnicząca Wioletta Borkowska. Warto dodać, iż zarówno praca licencjacka pt. „Pierwszy krok do trzeźwości – czyli jak to się stało, iż alkoholik zaczął się leczyć”, jak też praca magisterska, kończąca studia Wioletty Borkowskiej, pt. „Monografia instytucji wspierających osoby uzależnione od alkoholu” dotyczyły stricte problemów i profilaktyki alkoholowej.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie średzkiej
Express Średzki


rtro © 2007 - 2021 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
odwiedziny: 92395

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl